Hijrikalender

01. Dhul-Hijja – Den tolvte måned (Pilegrimsreisen)

01. Dhul-Hijja – Den tolvte måneden (Hajj-måneden) i Islamsk Hijrikalender.

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

jun 07 2024

E-post: post@irn.no
Tlf: +47 48 48 64 00
Org.nr: 982842840